U bind VII (Møre og Romsdal krets mfl. 1995) s. 293

Advokaten plikter å sende søknad om fri rettshjelp, herunder også søke fritak fra inntektsgrensen, hvis det er rimelige muligheter for at en slik søknad vil bli innvilget. Advokaten hadde unnlatt dette og hadde ikke krav på salær.