U bind VII (Nord-Norge kretsene 1995) s. 334

Advokatens salær ble redusert fra kr 34.500,- til kr 17.150,- fordi han ikke hadde gjort klienten oppmerksom på at rettshjelpforsikringen ikke dekker idømte saksomkostninger. Uttalt at dette burde advokaten ha visst eller skaffet seg rede på.