U bind VII (Nord-Norge kretsene 1996) s. 674

Ansett i strid med god advokatskikk ikke å ha informert klienten om at klage til Sivilombudsmannen ikke dekkes av rettshjelpforsikringen.