U bind VII (Østfold krets mfl. 1996) s. 557

Lagt til grunn at advokatens informasjonsplikt etter pkt. 3.4 også omfatter orientering til klienten om at endringer i klientens økonomiske situasjon kan medføre at retten til fri rettshjelp tapes. Muntlig orientering i klientsamtale ansett tilfredsstillende selv om skriftlig redegjørelse hadde vært ønskelig.