U bind VII (Østfold og Follo krets mfl. 1996) s. 532

Advokaten må selv bære risikoen for ikke straks å ha sendt søknad om fritt rettsråd og ha avklart eventuell dekning av omkostningene etter andre ordninger. Klienten hadde meddelt at hun var ubemidlet. Advokaten ble ikke ansett berettiget til salær for sitt arbeid.