Avtale i form av aksjer

1)En advokat må ikke inngå2) avtale med klienter eller andre om at han skal motta salær i form av aksjer eller andre eierandeler i selskap3) hvor aksjenes eller andelenes verdi vil bli påvirket4) av resultatet i saken5). Heller ikke i andre tilfeller må det inngås avtale om en slik oppgjørsform hvis dette vil kunne påvirke advokatens frie og uavhengige stilling6) under utførelsen av oppdraget.