3)

Pkt. 3.3.3 gjelder oppgjør i form av aksjer eller eierandeler i andre selskaper enn aksjeselskaper. Aksjer må i denne forbindelse også omfatte aksjeopsjoner.