4)

Bestemmelsen forutsetter at det i utgangspunktet er anledning for advokater som for andre næringsdrivende å kunne ta seg betalt for sine tjenester i form av aksjer eller andre eierandeler i selskaper. Dette er uproblematisk i henhold til reglene om advokatens uavhengighet så lenge det dreier seg om aksjer i et selskap som advokaten ikke har noe klientforhold til. Spørsmålene reises når oppgjøret finner sted i aksjer eller eierandeler i det selskap som har mottatt den juridiske bistand som det betales for eller i et selskap i samme konsern. Det er disse forhold som pkt. 3.3.3 regulerer.