Avtaleinngåelse

1)En advokat må ikke inngå avtale med klienter eller andre om at han skal motta et salær på prosent- eller andelsbasis2) i forhold til sakens resultat eller gjenstand3) enten dette gjelder et pengebeløp eller annen form for vederlag. Unntak fra denne regel kan bare finne sted i de tilfeller der lovgivningen eller offentlige forskrifter hjemler4) slik adgang.