1)

Bestemmelsen fikk sin nåværende utforming ved revisjonen i 1991. Men også i de tidligere Regler for god advokatskikk var det et tilsvarende forbud mot salær på prosentbasis.

Prisdirektoratet krevde i 1988 at forbudet mot prosentbasert salær skulle oppheves som stridende mot prisloven. Etter klage fra Advokatforeningen besluttet imidlertid Arbeids- og administrasjonsdepartementet at man skulle avvente Michelsen-utvalgets innstilling om behandling av klager på advokater. Utvalget skulle også vurdere forbudet mot salær på prosentbasis. Utvalget konkluderte i sin innstilling med at prosentbaserte salærer ikke bør tillates, jfr. NOU 1992:24 s. 17. Spørsmålet ble også vurdert av Advokatkonkurranseutvalget, som i sin utredning kom til den samme konklusjon, jfr. NOU 2002:18 s. 201.