ADA-2001-140 (Oslo krets)

En advokat hadde ved et megleroppdrag inngått avtale om 2,5 % meglerprovisjon for en salgssum inntil kr 3.000.000,- og 10 % av oppnådd salgssum utover dette. Taksten for boligen var på kr 3.200.000,-, noe som også ble salgssummen. Uttalt at slike avtaler kan være problematiske i forhold til de advokatetiske regler selv om prosentbasert salær er vanlig ved eiendomsmegling og også hjemlet/forutsatt i eiendomsmeglingsloven. Utvalget tok ikke standpunkt da salæret ble nedsatt uansett pga. mangelfull utførelse.