ADA-2002-43 (Oslo krets)

Advokaten hadde inngått avtale med sin klient om at advokaten skulle motta 50 % av utkommet i rekke forskjellige saker. Salæravtalen var klart i strid med pkt. 3.3.2. Uttalt at forbudet i pkt. 3.3.2 gjelder uavhengig av om det er advokaten eller klienten som tar initiativ til inngåelse av en slik avtale.