ADA-2007-D145 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde avkrevd sine klienter for prosentbasert salær, hvilket ble sett på som et bevisst brudd på Regler for god advokatskikk pkt. 3.3.2. Disiplinærnemnden ila advokaten en irettesettelse for dette. Uavhengig av om andre ordninger ville gitt advokaten et like stort salær, ble passende salær nedsatt til kr 64.000,- for den ene klager og advokaten ble tilpliktet å tilbakebetale kr 261.000,-. Til en av de andre klagerne fant Disiplinærnemnden at kr 70.000,- var et passende salær, og advokaten måtte dermed tilbakebetale kr 295.000,- til klager.