ADA-2009-37 (Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark kretser)

Klagen gjaldt spørsmålet om innklagede hadde brutt prinsippet om advokaters uavhengighet i forhold til klient, og om det var inngått en avtale om «no cure no pay» i strid med Reglene for god advokatskikk. De aktuelle bestemmelsene var 2.1.1 og 3.3.2 første ledd. Disiplinærutvalget frifant advokaten på alle punkter.