ADA-2017-D33 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde inngått en avtale om «no cure, no pay», men samtidig at advokaten skulle ha en andel på 30% av eventuell erstatning som ble tilkjent klienten. Uttalt at en ren «no cure, no pay» avtale ikke er i strid med god advokatskikk, men at den aktuelle avtalen med et vilkår om andelsbasert salær utgjør brudd på Regler for god advokatskikk punkt 2.1.2 og 3.3.2. I saken var bestemmelsene brutt jevnlig og med overlegg og Disiplinærnemnden reagerte med å ilegge advarsel.