U bind I (Oslo krets 1974) s. 342

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å inngå avtale med et sameie i en eiendom om på «no cure no pay»-basis å forestå forprosjekt og dekke omkostningene ved dette mot en prosentandel (10 % av brutto salgssum) ved salg av andeler i prosjektet. Det ble ansett klart at advokaten hadde opptrådt som advokat ved inngåelsen av samarbeidsavtalen, og det var nettopp i egenskap av praktiserende advokat at han hadde fått oppdraget.