U bind IV (Disiplinærnemnden 1986) s. 214

Advokaten hadde i oppdrag å bistå ved kjøp av en hotelleiendom og finansieringen av dette. Oppdraget ble ikke gjennomført. Advokaten hadde avtalt med klienten at bistanden ved kjøpet skulle betales som meglerprovisjon. Megleroppdrag forelå ikke. Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å avtale meglersalær uten at det forelå grunnlag for dette.