U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 369

Fastslått at når en norsk advokat påtar seg oppdrag for klienter i forbindelse med erstatningsoppgjør i USA, vil han være underlagt de norske prinsipper for salærberegning, slik at det ikke kan avtales prosentbasert honorar slik det er vanlig i USA.