Forskuddsbetaling

1)Hvis en advokat krever forskuddsbetaling2) av salær og/eller utlegg, må slik betaling ikke overstige det beløpet som etter rimelig skjønn vil kunne medgå3) til å dekke salær og utlegg.