1)

Bestemmelsen kom inn i Regler for god advokatskikk ved revisjonen i 1991. Ved revisjonen i 2001 skjedde det en mindre endring ved at formuleringen «à konto betaling» ble erstattet av «forskuddsbetaling». CCBE Code of Conduct har en tilvarende regel i pkt. 3.5.