2)

I praksis skjer det ikke sjelden at advokater ber om forskuddsbetaling. Det kan være flere grunner til dette. Advokaten er f.eks. i tvil om klientens betalingsdyktighet eller det vil allerede ved oppdragets påbegynnelse eller kort tid deretter påløpe betydelige utlegg. Hvis forskudd ikke betales, har advokaten anledning til å trekke seg fra oppdraget, jfr. Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.6 note 7. I ADA-2011-D217 anså Disiplinærnemnden at en betalingsfrist på tre dager ikke var for kort.

Beløp som betales som forskudd, skal etter advokatforskriften § 3-1 behandles som klientmidler og skal settes inn på klientkonto. Ved senere avregning av påløpt salær, skal advokaten senest samtidig med at han foretar dekning gjennom innestående beløp på klientkontoen, sende melding om avregningen til klienten, jfr. advokatforskriften § 3-2.