3)

Pkt. 3.3.4 fastslår at det beløp som advokaten krever som forskudd, ikke må være større enn det som man på det daværende tidspunkt må kunne regne med vil være nødvendig for å dekke fremtidig salær og utlegg. Beløpet som kreves som forskudd på salær, må selvfølgelig være rimelig i henhold til regelen om salærberegning i pkt. 3.3.1. Også ellers må bestemmelsen i pkt. 3.3.4 suppleres med andre Regler for god advokatskikk, f.eks. pkt. 3.1.5, jfr. avgjørelsen i ADA-2000-116 (Oslo krets).