ADA-1998-31 (Oslo krets)

Ikke i strid med god advokatskikk å avtale forskudd på kr 10.000,- som kunne heves hvis det ble utført arbeid tilsvarende et slikt beløp. Hvis resultatet for klienten ble negativt, skulle det ikke betales noe mer uansett hvor mange timer advokaten hadde arbeidet med saken. Det ble samtidig avtalt at hvis saken fikk et positivt utfall, skulle klienten betale kr 30.000,- dersom det var arbeidet for et så stort beløp.