1)

Bestemmelsen fikk sin utforming ved revisjonen 1991. Første punktum går lenger enn det som er fastsatt i CCBE Code of Conduct. Punkt 3.4 i CCBE-reglene fastsetter bare at advokatens honorar skal oppgis til klienten. Når det gjelder regelen om salærberegning i annet punktum i den norske bestemmelsen, er den tilsvarende regel i pkt. 3.4 i CCBE-reglene at honoraret skal være forsvarlig.