ADA-1997-D12 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde anledning til å avkreve klienten den del av salæret som forsikringsselskapet ikke dekket i en trafikkskadesak. Klienten hadde i dette tilfelle ingen forventning om at selskapet skulle dekke salæret. Klienten er i utgangspunktet selv ansvarlig for advokatens salær.