ADA-1997-D33 (Disiplinærnemnden)

I strid med god advokatskikk at klienten ikke fikk underretning om advokatens salærkrav overfor Pasientskadeerstatningen.