ADA-1998-19 (Østfold og Follo krets mfl.)

Selv om salærkravet ikke var urimelig i forhold til tidsbruk og nedlagt arbeid, ble salæret redusert fordi advokaten ikke hadde underrettet klienten om at salæret ville komme til å overstige den ca.-pris som var gitt ved oppdragets begynnelse.