ADA-1998-19A (Nord-Norge kretsene)

Advokaten hadde gitt prisantydning for å ordne med dokumenter og låneutbetaling i forbindelse med eiendomssalg. Arbeidet ble mer omfattende enn forutsatt, og oppdragsgiver var klar over det. Kritisert at advokaten ikke hadde varslet om at prisanslaget ikke holdt, men forholdet ikke funnet i strid med god advokatskikk tatt i betraktning den nytte oppdragsgiveren hadde av arbeidet. Salæret som var hevet fra NOK 3.000,- til NOK 7.000,- ble godkjent.