ADA-1998-21 (Oslo krets)

I strid med god advokatskikk ikke å gi forståelig avregning for salær og utgifter og å føre for lang distanse på kjøreregning. Ved redegjørelsen for salæret antas det ikke å være tilstrekkelig å angi medgått tid. Det bør også redegjøres i hovedtrekk for hva tiden har vært benyttet til.