ADA-1998-23 (Aust-Agder krets mfl.)

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved sen saksbehandling og ved ikke å ha oppfylt rettens pålegg om å etterkomme provokasjon. Som følge av dette skiftet klienten advokat. Uttalt at en klient i en situasjon som den foreliggende må ha anledning til å bytte advokat uten å bli rammet av meromkostninger og at det var rimelig at meromkostningene fikk betydning for den første advokats salærkrav, som ble redusert. (Også referert under Regler for god advokatskikk pkt. 4.1.)