ADA-1998-51 (Oslo krets)

Salæret var på forhånd anslått til kr 30.-35.000,-. Klienten var klar over at det ville bli noe mer, men det var ikke blitt gitt informasjon som skulle tilsi et salær på kr 70.000,-. Salæret ble redusert til kr 52.500,-.