ADA-1998-D97 (Disiplinærnemnden)

Salær for tre dagers hovedforhandling i skiftetvist ble redusert fra kr 133.000,- til kr 100.000,-. Salæret var beregnet etter timer uten ytterligere redegjørelse. Som følge av den manglende redegjørelse må tvil om rimeligheten av salærets størrelse gå ut over advokaten.