ADA-1999-D106 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde ikke begrunnet sitt salær, verken overfor klienten eller overfor Disiplinærnemnden. Uttalt at manglende opplysninger om grunnlaget for beregningen av salæret må gå ut over advokaten. Salæret ble nedsatt.