ADA-1999-D16 (Disiplinærnemnden)

Uttalt at brudd på forskrift om prisopplysning for tjenester av 28.11.1997 var i strid med god advokatskikk. Etter forskriften plikter advokaten på forhånd å opplyse om hvordan honoraret skal beregnes. Dersom ikke fast pris er avtalt, skal pris pr. måleenhet opplyses. Advokaten hadde ikke fulgt forskriften.