ADA-2000-10 (Østfold og Follo krets mfl.)

Uttalt at sedvanemessig fast angivelse av tid for telefonsamtaler kan medføre fare for overfakturering hvis det er mange samtaler. Det gjelder når minstetiden er 15 minutter og enda mer når minstetiden er det dobbelte. Timepris på kr 1.200,- funnet i overkant for arbeid utført av fullmektig tatt i betraktning sakens art og bæreevne. Salæret ble redusert.