ADA-2000-108 (Oslo krets)

Advokatens salærkrav overfor klienten var på kr 195.474,-. I omkostningsoppgaven til retten var salæret som ble krevd dekket av motparten, kr 68.316,-, samtidig som det ble opplyst at dette bare var en del av totalkostnaden, som ble anslått å være på ca. kr 95.000,-. Utvalget reduserte advokatens salær til kr 95.000,-. Uttalt at skal advokaten kunne kreve et høyere salær av klienten enn det som fremgår av omkostningsoppgaven, må dette være drøftet med klienten på forhånd. I dette tilfelle dreide det seg om en så vesentlig reduksjon i omkostningsoppgaven i forhold til salærkravet at det var i strid med god advokatskikk ikke å diskutere dette på forhånd med klienten.