ADA-2000-D18 (Disiplinærnemnden)

Salær inkl. kostnader nedsatt fra kr 152.629,- til kr 100.000.-. Disiplinærnemnden uttalte at anvendte ressurser i saken ikke sto i rimelig forhold til oppdraget. Avgjørelsen bygget på en vurdering av sakens relativt beskjedne omfang og dens begrensede vanskelighetsgrad i forhold til den faktiske ressursbruk.