ADA-2000-D39 (Disiplinærnemnden)

Det ble ansett å foreligge en bindende avtale om at de endelige omkostninger i saken ikke skulle gå ut over kr 40.000,-. Disiplinærnemnden uttalte at uklare avtaleforhold mellom advokat og klient, spesielt om økonomiske mellomværender, må løses i disfavør av advokaten som anses nærmest til å bære risikoen for misforståelser av denne art.