ADA-2001-51 (Oppland krets mfl.)

Redusert salær. Advokaten hadde gitt forhåndstilsagn om pris. Uklart om han hadde tatt forbehold i forhold til arbeidets omfang. Når han ikke hadde sørget for at dette fremkom på en tydelig måte, var han bundet av det oppgitte beløp, og salæret ble redusert i samsvar med dette.