ADA-2001-D123 (Disiplinærnemnden)

Salær redusert. Bo betegnet som ukomplisert og oversiktlig og arbeidet med boet nødvendiggjorde ikke den tidsbruk advokaten hadde oppgitt. (Også referert under Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2.)