ADA-2001-D125 (Disiplinærnemnden)

Salær i erstatningssak redusert fra kr 80.000,- til kr 65.000,- etter en samlet skjønnsmessig vurdering av arbeidets omfang, oppdragets art, resultat og omstendighetene for øvrig.