ADA-2002-140 (Oslo krets)

Salær for bistand i oppsigelsessak ble redusert fra kr 27.181,- til kr 20.000,- inkl. mva. Uttalt at en timepris på kr 2.108,- inkl. mva. er svært høy overfor privatpersoner (forbrukerforhold). Anvendelse av en så høy sats krever klare holdepunkter i avtale mellom advokat og klient, noe som her ikke var tilfelle. Advokatens krav om et tillegg til salæret på 3 % for kontorutgifter ble ansett som helt uakseptabelt uten en klar avtale.