ADA-2002-15 (Oslo krets)

Kritisert at advokaten ikke tok opp med klienten på forhånd at saken ville bli overlatt til advokatfullmektig. Salæret ble redusert med det beløp som ble antatt å skyldes merarbeid som følge av at saken ble overført til fullmektig.