ADA-2002-7A (Østfold og Follo krets mfl.)

Salæret for bistand i rettssak ble nedsatt fra kr 61.560,- til kr 50.400,-. Uttalt at selv om advokaten legger frem timelister, må advokaten også foreta en vurdering av det utførte arbeid og tidsforbruket i forhold til sakens omfang og kompleksitet.