ADA-2002-D115 (Disiplinærnemnden)

Advokaten, som hadde sendt to fakturaer, var bundet av den første faktura som var angitt å dekke salær og utgifter for bistand i tvist om naboforhold. Det var ikke tatt forbehold om noen tilleggsfaktura, og det var heller ikke noen omstendigheter som gjorde at mottakeren burde ha forstått at det forelå feil ved salærberegningen. Salæret ble redusert etter en samlet skjønnsmessig vurdering på grunnlag av arbeidets omfang, oppdragets art, resultatet som ble oppnådd og omstendighetene for øvrig.