ADA-2002-D15 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde ikke medtatt i omkostningsoppgaven til retten et salærkrav på kr 8.200,-. Advokaten begrunnet dette med at det gjaldt salær i forbindelse med forliksforhandlinger forut for forliksklagen. Disiplinærnemnden uttalte at advokaten på vegne av klienten må nedlegge påstand om å få tilkjent alle saksomkostninger knyttet til den aktuelle sak, også salær i forbindelse med forutgående forliksforhandlinger. Når advokaten har unnlatt å meddele dette på sin omkostningsoppgave, kan han ikke kreve beløpet dekket av klienten i ettertid når det ikke foreligger avtale eller er tatt forbehold om det på forhånd.