ADA-2002-D48 (Disiplinærnemnden)

Salær på kr 65.000,- for bistand under rettssak godkjent etter en helhetsvurdering. Uttalt at en timepris på kr 1.100 for fullmektigens arbeid ligger høyere enn det som synes normalt. Anførte kontorkostnader på kr 1.000,- kunne ikke kreves dekket. Alminnelige kontorutgifter må med mindre annet er særskilt avtalt, anses å være dekket av salæret.