ADA-2002-D80 (Disiplinærnemnden)

Salær for høyt i forhold til klientens økonomi og verdien av sakens gjenstand. Det var ikke fremlagt timelister og heller ikke dokumentert eller spesifisert hvilket arbeid som var utført og når enkelte arbeidsoperasjoner fant sted. Uttalt at det ved en rekke tidligere avgjørelser av Disiplinærnemnden var fastslått at mangelfulle opplysninger med hensyn til hvordan advokaten hadde beregnet sitt salær måtte gå utover advokaten selv. Det er advokaten som bærer risikoen for at det kan redegjøres for hvordan salæret er beregnet på en slik måte at andre har mulighet til å kontrollere fakturaene og advokatens honorarberegning. Salæret ble vesentlig redusert.