ADA-2003-26 (Oslo krets)

Salær for bistand i forbindelse med skifte av dødsbo redusert fra kr 155.000,- til kr 105.000,- inkl. mva. Vist til at advokatens salær oversteg det som var nødvendig for å skifte et bo med beskjedent økonomisk omfang og liten kompleksitet. Advokaten syntes å mangle tilstrekkelig erfaring og rutine, og timeforbruket var blitt altfor høyt.