ADA-2003-D18 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 1.3.